PORTFOLIO
Onze films:
  • Alles
  • Documentaires
  • E-learning/live streaming
  • Informatiefilms
  • Moodfilms
  • Promotiefilms
opdrachtgever: Gemeente Nijmegen
Nijmegen is een van de vijf finalisten voor de titel Groene Hoofdstad van Europa 2017. Deze bestaat uit een presentatie van vijf kwartier, waarvan het eerste kwartier (verplicht) een film is die de visie van de stad op de ontwikkeling van duurzaamheid weergeeft. De visie van Nijmegen is dat je sneller gaat en verder komt met duurzaamheid als je mensen de ruimte geeft om zelf groene initiatieven te ontwikkelen.
opdrachtgever: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen lanceert een nieuwe toekomstvisie op onderwijs. Deze film is de opwarmer voor de startbijeenkomst.De HAN-toekomstfilm is het startschot voor een nieuwe strategische plan (2016-2020) en laat zien hoe de HAN goed onderwijs gaat bieden in een complexe wereld met grote maatschappelijke uitdagingen.
opdrachtgever: Gemeente Nijmegen
Nijmegen is een van de vijf finalisten voor de titel Groene Hoofdstad van Europa 2016. Op maandag 23 juni vindt in Kopenhagen de finale plaats. Deze bestaat uit een presentatie van vijf kwartier, waarvan het eerste kwartier (verplicht) een film is die de visie van de stad op de ontwikkeling van duurzaamheid weergeeft. De visie van Nijmegen is dat je sneller gaat en verder komt met duurzaamheid als je mensen de ruimte geeft om zelf groene initiatieven te ontwikkelen.
opdrachtgever: AVRO's Close-Up
Deze documentaire vertelt het verhaal van de gebroeders Van Limburg, afkomstig uit een Nijmeegs kunstenaarsgeslacht. De miniaturen van de gebroeders Van Limburg zijn het absolute hoogtepunt van de middeleeuwse schilderkunst. Hun werk is wereldberoemd, maar zelf bleven ze onbekend. Deze documentaire bracht daarin verandering. De film geeft een fraai beeld van het onvoorstelbare vakmanschap, het leven rond het Franse hof, en het alledaagse bestaan in de Lage landen.
Eigen productie i.s.m. Architectuurcentrum Nijmegen
Slow Urbanism: de crisis, bedreiging of kans? De documentaire stelt de vraag of en in welke richting de plannen voor het Waalfront en Waalsprong kunnen worden bijgesteld, welke kansen dit biedt voor een nieuw type stedenbouw en wat dat betekent voor de ruimtelijke kwaliteit.
opdrachtgever: Wunderbar/Radboudumc
UMC St Radboud en Radboud Universiteit Nijmegen onderzoeken hoe het afweersysteem van het eigen lichaam kan worden ingezet om uitgezaaide kanker te bestrijden. In deze film wordt de methode uitgelegd en maken we kennis met Wilco, die een succesvolle behandeling achter de rug heeft.
opdrachtgever: The European Magnetic Field Laboratory
The European Magnetic Field Laboratory is an organization with labs in Nijmegen, Dresden, Grenoble and Toulouse. High magnetic fields are a powerful research tool to reveal hidden properties of matter. This kind of fundamental research is not about quick results. It is about great results. Results that will change the world.
opdrachtgever: gloedcommunicatie/RIBW AVV
Zijn wie je bent - Krachtverhalen van cliënten en (ervaringsdeskundige) medewerkers van de RIBW Arnhem en Veluwe Vallei.RIBW Arnhem & Veluwe Vallei bestaat 25 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt een bijzondere film gemaakt waarin ervaringen van cliënten en medewerkers op een hartverwarmende manier door het beeldscherm komen.
opdrachtgever: gloedcommunicatie/Stadsregio Arnhem-Nijmegen
Kick-off film tijdens de lancering van de nieuwste reisinformatie-apps. Actuele, betrouwbare en persoonlijke reisinformatie: dat bestaat echt! De apps kijken in je agenda en houden continu de verkeerssituatie in de gaten op de routes die je van plan bent te nemen. Ze waarschuwen je wanneer je moet vertrekken, welke alternatieve route je kunt nemen of welk alternatief vervoermiddel.
Eigen productie i.s.m. de Gelderlander
De Nijmeegse Vierdaagse afkomstig uit de archieven van de RVD, het Polygoonjournaal, diverse omroepen en privé personen. Met authentieke beelden en tal van reportages wordt een groot aantal hoogtepunten getoond uit de bewogen geschiedenis van de Vierdaagse.
opdrachtgever: Het Gelders Orkest
Het Gelders Orkest gaat mee met de tijd en zet allerlei nieuwe media in om een breder publiek te bereiken. Bewegend beeld krijgt hierbij een belangrijke functie. GMG registreerde het jaarlijkse Wensconcert in Musis Sacrum met 13 camera’s. Door robot- en minicamera’s wordt een bijzondere kijkervaring gecreëerd en zit de kijker midden in het orkest. Dankzij nieuwe (deels zelf ontwikkelde) postproduction software kan de live-registratie achteraf nog worden vervolmaakt. Deze revolutionaire werkwijze garandeert een enorme kostenbesparing, met behoud van kwaliteit.
opdrachtgever: gloedcommunicatie/IZA Zorgverzekeraar
Zorgverzekeraar IZA wilde een moodfilm die het onderscheidende IZA-gevoel uitdrukt. De film was een belangrijk onderdeel van het aanbestedingspakket voor VNG, Provincies en Waterschappen. De productie - i.s.m. HDtt Communicatieadvies uit Nijmegen - was een overtuigend succes: IZA won de aanbesteding.
opdrachtgever: Rijkswaterstaat/ViA15
Een sterker wegennet in de regio Arnhem - Nijmegen. Visualisatie Landschapsplan ViA15. De doortrekking van de A15 naar de A12 zal in de omgeving het een en ander veranderen. De visualisatie van het Landschapsplan geeft ons een kijkje in de toekomst: hoe ligt de weg straks in het landschap, waar komen nieuwe aansluitingen, kortom: hoe gaat het er uit zien?
opdrachtgever: PvdA Gelderland
Verkiezingscommercial PvdA Gelderland 2015.
opdrachtgever: Het Amalia Kinderziekenhuis Nijmegen
Het Amalia Kinderziekenhuis wil kinderen die een MRI-scan moeten ondergaan zo goed mogelijk voorbereiden, want zo’n onderzoek is voor veel kinderen een spannende ervaring. In de film zien de patiëntjes stap voor stap hoe het onderzoek zal verlopen.
opdrachtgever: gloedcommunicatie/Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat werkt in de Afferdense en Deestse Waarden aan een verbeterde waterveiligheid en mooiere natuur. Door gebiedsmaatregelen, zoals het graven van een nevengeul, verkleinen we de kans op natte voeten in de toekomst. Tegelijkertijd bieden we de natuur extra ruimte om te groeien en te bloeien. De uiterwaarden worden zo een nog aantrekkelijkere plek voor omwonenden.
opdrachtgever: Radboudumc
Artsen vertellen over de keuze voor studie, hoe ze hun studie hebben beleefd en hoe de dagelijkse beroepspraktijk hen is bevallen. Alles om aanstaande studenten van informatie te voorzien zodat ze een goede en realistische studiekeuze kunnen maken.
opdrachtgever: CWZ
Het CWZ ziet ongewenst urineverlies niet alleen als een urologisch probleem. Dus kijken de gynaecoloog, uroloog, bekkenfysiotherapeut en gespecialiseerd verpleegkundige incontinentiezorg samen naar het probleem. Met als doel voor elke vrouw een passende oplossing. Of dat nu spieroefeningen, medicijnen, het aanbrengen van Botox in de blaaswand, zenuwstimulatie of een operatie is.
opdrachtgever: Gemeente Nijmegen
Droomhuis Vossenpels is de eerste aflevering van een serie korte films waarin we de belevenissen volgen van vijf mensen/gezinnen die hun droomhuis bouwen in de nieuwe wijk Vossenpels in Nijmegen.
opdrachtgever: Museum Het Valkhof
Sinds januari 2010 loopt een permanente expositie in Museum Het Valkhof over de Vrede van Nijmegen. Hierin worden afwisselend twee series wandtapijten tentoongesteld, evenals voorwerpen en afbeeldingen die op de Vrede van Nijmegen betrekking hebben. Onze documentaire, die de historische achtergronden schetst, wordt bij binnenkomst van de zaal vertoond als introductie op de tentoonstelling.
opdrachtgever: Radboud Universiteit
GMG maakte voor de Radboud Universiteit een wervingsfilm die 5en6 VWO scholieren kennis laat maken met het studentenleven. Door een willekeurige dag van 3 studenten te volgen, krijgen de scholieren een goede indruk van de universiteit, het studentenleven en de stad Nijmegen.
opdrachtgever: Stadsregio Arnhem Nijmegen/Omroep Gelderland
GMG produceerde voor de Stadsregio Arnhem Nijmegen en Omroep Gelderland een serie van 20 informatiespotjes rondom het thema mobiliteit. De filmpjes maken het publiek bewust van de inspanningen die nodig zijn om het verkeer vlot te trekken en de regio bereikbaar te houden.
opdrachtgever: SKEP/Tactus Verslavingszorg
Live talkshow o.l.v. Fons de Poel met als thema: 'verslaving: straffen of behandelen?' De talkshow werd live geschakeld en gestreamed vanuit schouwburg Orpheus te Apeldoorn.
opdrachtgever: gloedcommunicatie/Stadsregio Arnhem-Nijmegen
De ontwikkelingen op het gebied van Intelligente Transportsystemen (ITS) gaan snel. In verschillende regio's werken overheden en bedrijfsleven samen aan innovatieve ideeën voor actuele persoonlijke reisinformatie en dynamisch verkeersmanagement. Er is veel mogelijk, maar de daadwerkelijke realisatie van slimme oplossingen is nog niet zo ver gevorderd. De overheid wil meer partijen hierbij betrekken. In deze film schetsen drie experts wat de nabije toekomst ons zal brengen.
opdrachtgever: Radboud Universiteit
Bij de opening van het Academisch Jaar worden prijzen uitgereikt aan excellente Radboudianen. De beste seniordocent en de beste juniordocent worden geëerd met de Universitaire Onderwijsprijs. Daarnaast worden zeven Scriptieprijzen overhandigd voor afstudeerscripties van uitzonderlijke kwaliteit. De ceremonie wordt opgeluisterd door korte filmportretten van de winnaars.
opdrachtgever: Radboud Universiteit
Het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs van de Radboud Universiteit onderzoekt nieuwe onderwijsvormen en ontwikkelt nieuw lesmateriaal om postacademisch onderwijs nog beter af te stemmen op de wensen van de markt.
opdrachtgever: Paul van Hontem
Portret Paul van Hontem - architect en stedenbouwkundige. De architect Paul van Hontem ontvangt op 4 oktober de Karel de Grote Oeuvreprijs 2013, de belangrijkste cultuurprijs van de stad Nijmegen.Deze korte film illustreert het werk en visie van Paul van Hontem.
Eigen productie i.s.m. Gemeente Arnhem, Gelders Genootschap, Gelders Archief, Provincie Gelderland e.v.a.
De documentaire “Rivierfront Arnhem” vertelt het verhaal van de stad en haar tweeslachtige relatie met de rivier. De film besteed ruim aandacht aan zowel de cultuurhistorie als de sociaal-economische geschiedenis van het rivierfront. In de documentaire speelt het verleden een wezenlijke rol bij de totstandkoming van de plannen voor de toekomst.
opdrachtgever: Thea van de Heuvel/Standvast Wonen
Woningcorporatie Standvast Wonen wil zorgen dat mensen in op een goede en goedkope manier kunnen wonen in een vitale buurt. Zo’n 220 portiekwoningen uit de jaren ’50 werden in korte tijd omgebouwd naar de eisen van deze tijd zonder dat de bewoners hoefden te verhuizen, zonder huurverhoging en met na afloop een lagere energierekening.
opdrachtgever: gloedcommunicatie/Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat wil de waterkwaliteit en biodiversiteit in onze grote rivieren verbeteren. Door dode bomen in nevengeulen en kribvakken te verankeren ontstaat een nieuw en rijk leefmilieu voor een brede groep organismen. Men zag een toename van de inheemse vissoorten, maar ook een toename van de fauna die zich afzet op het hout. Een beter milieu en een betere waterkwaliteit zijn het gevolg.
opdrachtgever: gloedcommunicatie/Rijkswaterstaat
Een goede waterkwaliteit is belangrijk. Daarvoor zijn internationale afspraken nodig. Sinds eind 2000 is daarom de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Deze moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa op orde is. Om dit te bereiken moeten de landen van de Europese Unie een groot aantal maatregelen nemen. In Oost-Nederland heeft Rijkswaterstaat en haar waterpartners een groot aantal maatregelen uitgevoerd. Deze film laat zien dat deze samenwerking heeft geleid tot fraaie resultaten.
opdrachtgever: gloedcommunicatie/Rijkswaterstaat
Het beheer van de grote rivieren in Nederland is een belangrijke taak van Rijkswaterstaat. De rivieren zijn belangrijk voor de leefbaarheid en de economie in Nederland. De waterstand in de rivieren varieert. Om te zorgen voor continuïteit in de waterverdeling bouwde Rijkswaterstaat drie stuwcomplexen, waarmee het mogelijk werd om de waterstand in de Nederrijn, Lek en IJssel te reguleren.
opdrachtgever: Stadsregio Arnhem-Njimegen
Als er in de stad een aanrijding plaatsvindt of een pechgeval dan kan dit in korte tijd voor veel problemen zorgen. Daarom organiseert de Provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen een proef, een proef met Stedelijk Incident Management.
Eigen productie i.s.m. Omroep Gelderland
Gelderse Baksteen is een tweedelige documentaire over de onvermoede wereld achter een alledaags product. In twee afleveringen maken we een reis door de geschiedenis en werpen we een blik op de toekomst. Beide afleveringen ademen dezelfde sfeer, maar hebben een verschillende invalshoek.
UA-71328799-1