‘Veel Slimmer op Weg’
Kick-off film tijdens de lancering van de nieuwste reisinformatie-apps. Actuele, betrouwbare en persoonlijke reisinformatie: dat bestaat echt! De apps kijken in je agenda en houden continu de verkeerssituatie in de gaten op de routes die je van plan bent te nemen. Ze waarschuwen je wanneer je moet vertrekken, welke alternatieve route je kunt nemen of welk alternatief vervoermiddel.
verwante projecten
 • De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen lanceert een nieuwe toekomstvisie op onderwijs. Deze film is de opwarmer voor de startbijeenkomst.De HAN-toekomstfilm is het startschot voor een nieuwe strategische plan (2016-2020) en laat zien hoe de HAN goed onderwijs gaat bieden in een complexe wereld met grote maatschappelijke uitdagingen.
 • UMC St Radboud en Radboud Universiteit Nijmegen onderzoeken hoe het afweersysteem van het eigen lichaam kan worden ingezet om uitgezaaide kanker te bestrijden. In deze film wordt de methode uitgelegd en maken we kennis met Wilco, die een succesvolle behandeling achter de rug heeft.
 • The European Magnetic Field Laboratory is an organization with labs in Nijmegen, Dresden, Grenoble and Toulouse. High magnetic fields are a powerful research tool to reveal hidden properties of matter. This kind of fundamental research is not about quick results. It is about great results. Results that will change the world.
 • Zijn wie je bent - Krachtverhalen van cliënten en (ervaringsdeskundige) medewerkers van de RIBW Arnhem en Veluwe Vallei.RIBW Arnhem & Veluwe Vallei bestaat 25 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt een bijzondere film gemaakt waarin ervaringen van cliënten en medewerkers op een hartverwarmende manier door het beeldscherm komen.
 • Een sterker wegennet in de regio Arnhem - Nijmegen. Visualisatie Landschapsplan ViA15. De doortrekking van de A15 naar de A12 zal in de omgeving het een en ander veranderen. De visualisatie van het Landschapsplan geeft ons een kijkje in de toekomst: hoe ligt de weg straks in het landschap, waar komen nieuwe aansluitingen, kortom: hoe gaat het er uit zien?
 • Het Amalia Kinderziekenhuis wil kinderen die een MRI-scan moeten ondergaan zo goed mogelijk voorbereiden, want zo’n onderzoek is voor veel kinderen een spannende ervaring. In de film zien de patiëntjes stap voor stap hoe het onderzoek zal verlopen.
 • Rijkswaterstaat werkt in de Afferdense en Deestse Waarden aan een verbeterde waterveiligheid en mooiere natuur. Door gebiedsmaatregelen, zoals het graven van een nevengeul, verkleinen we de kans op natte voeten in de toekomst. Tegelijkertijd bieden we de natuur extra ruimte om te groeien en te bloeien. De uiterwaarden worden zo een nog aantrekkelijkere plek voor omwonenden.
 • Het CWZ ziet ongewenst urineverlies niet alleen als een urologisch probleem. Dus kijken de gynaecoloog, uroloog, bekkenfysiotherapeut en gespecialiseerd verpleegkundige incontinentiezorg samen naar het probleem. Met als doel voor elke vrouw een passende oplossing. Of dat nu spieroefeningen, medicijnen, het aanbrengen van Botox in de blaaswand, zenuwstimulatie of een operatie is.
 • GMG produceerde voor de Stadsregio Arnhem Nijmegen en Omroep Gelderland een serie van 20 informatiespotjes rondom het thema mobiliteit. De filmpjes maken het publiek bewust van de inspanningen die nodig zijn om het verkeer vlot te trekken en de regio bereikbaar te houden.
 • De ontwikkelingen op het gebied van Intelligente Transportsystemen (ITS) gaan snel. In verschillende regio's werken overheden en bedrijfsleven samen aan innovatieve ideeën voor actuele persoonlijke reisinformatie en dynamisch verkeersmanagement. Er is veel mogelijk, maar de daadwerkelijke realisatie van slimme oplossingen is nog niet zo ver gevorderd. De overheid wil meer partijen hierbij betrekken. In deze film schetsen drie experts wat de nabije toekomst ons zal brengen.
 • Woningcorporatie Standvast Wonen wil zorgen dat mensen in op een goede en goedkope manier kunnen wonen in een vitale buurt. Zo’n 220 portiekwoningen uit de jaren ’50 werden in korte tijd omgebouwd naar de eisen van deze tijd zonder dat de bewoners hoefden te verhuizen, zonder huurverhoging en met na afloop een lagere energierekening.
 • Rijkswaterstaat wil de waterkwaliteit en biodiversiteit in onze grote rivieren verbeteren. Door dode bomen in nevengeulen en kribvakken te verankeren ontstaat een nieuw en rijk leefmilieu voor een brede groep organismen. Men zag een toename van de inheemse vissoorten, maar ook een toename van de fauna die zich afzet op het hout. Een beter milieu en een betere waterkwaliteit zijn het gevolg
 • Een goede waterkwaliteit is belangrijk. Daarvoor zijn internationale afspraken nodig. Sinds eind 2000 is daarom de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Deze moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa op orde is. Om dit te bereiken moeten de landen van de Europese Unie een groot aantal maatregelen nemen. In Oost-Nederland heeft Rijkswaterstaat en haar waterpartners een groot aantal maatregelen uitgevoerd. Deze film laat zien dat deze samenwerking heeft geleid tot fraaie resultaten.
 • Het beheer van de grote rivieren in Nederland is een belangrijke taak van Rijkswaterstaat. De rivieren zijn belangrijk voor de leefbaarheid en de economie in Nederland. De waterstand in de rivieren varieert. Om te zorgen voor continuïteit in de waterverdeling bouwde Rijkswaterstaat drie stuwcomplexen, waarmee het mogelijk werd om de waterstand in de Nederrijn, Lek en IJssel te reguleren.
 • Als er in de stad een aanrijding plaatsvindt of een pechgeval dan kan dit in korte tijd voor veel problemen zorgen. Daarom organiseert de Provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen een proef, een proef met Stedelijk Incident Management.
UA-71328799-1